PRESŤAHOVALI SME SA , Adresa: Dolný Šianec 1 budova Keramoprojektu

Ako prebieha vyšetrenie na kontaktné šošovky?

1

Vstupné vyšetrenie pre prvonositeľov – pohovor, očná anamnéza, vyšetrenie korekčnej vady.

2

Vyšetrenie predného segmentu oka, slzného filmu.

3

Zvolenie vhodnej kontaktnej šošovky – nácvik vkladania, vyberania, čistenia kontaktnej šošovky, manipulácia a dezinfekcia.

4

Štartovací balíček – obsahuje 1 pár skúšobných kontaktných šošoviek + dezinfekčný roztok.

5

Overenie usadenia kontaktnej šošovky.

6

Kontrola po 2 týždňoch nosenia u nás v očnej optike.