• Eshop: +421 911 411 988
  • Eshop: +421 911 411 988
  • Po - Pia: 9:00 - 17:00
  • Moderná Optika
  • Dolný Šianec 1, budova Keramoprojektu
 • Dolný Šianec 1, Trenčín
  • Predajňa: +421 948 211 998
  • Moderná Optika
  • Dolný Šianec 1, budova Keramoprojektu

Spomalenie progresie myopie u detí

Myopia (krátkozrakosť) je refrakčná chyba zraku, ktorá spôsobuje zhoršené videnie do diaľky , videnie do blízka zostáva v poriadku.

Prečo treba riešiť myopiu?

Pri krátkozrakosti ľudské oko rýchlo rastie do dĺžky ( axiálna dĺžka oka) a tento stav môže v budúcnosti viesť k ďalším očným patologickým stavom.

Axialna dĺžka oka

Všetci ľudia , či už s nízkou alebo vysokou myopiou sú vystavení riziku očných patologických stavov. Tabuľka nám ukazuje zvýšene riziko ochorení , ktoré môže nastať: posteriórna subkapsulárna katarakta (PSCC) , odlupovanie sietnice a myopicka makulopatia.

Katarakta PSCC Odlúpenie sietnice Myopická makulopatia
-1,0 až -3,0 2x 3x 2x
-3,0 až -6,0 3x 9x 10x
-6,0 až -8,0 6x 22x 41x
Tabuľka nárastu ochorení oka

Tieto údaje nám napovedajú, že by sme sa mali pokúsiť regulovať a spomaliť myopiu, ak je to možné na menej ako -3,0 dioptrie , aby sme minimalizovali riziká.

Krátkozrakosť je rastúci celosvetový problém

Odhaduje sa , že 5 miliárd ľudí , bude do roku 2050 trpieť krátkozrakosťou. Výskum ukazuje, že viac času trávime pozeraním na blízke vzdialenosti a to zvyšuje vznik krátkozrakosti.

Rizikové faktory myopie

Rizikové faktory myopie

Defokusačné sklá pre spomalenie progresie myopie

Predpísal detský oftalmológ Vášmu dieťaťu tzv. defokusačné sklá a vy neviete čo s tým?

S dôverou sa na nás obráťte.

V Modernej optike sme zaškolení a máme certifikáty o absolvovaní kurzov na okuliarové šošovky na spomalenie myopie. Pracujeme s týmito šošovkami:

1.okuliarové šošovky Stellest od spoločnosti EssilorLuxottica , tieto okuliarové šošovky sa skladajú zo štandardnej dioptrie a zóny na riadenie myopie, ktorá je vyrobená technológiou H.A.L.T.. Štandardná dioptria sa stará o korekciu myopie a technológia H.A.L.T. vytvára signál na spomalenie predlžovania oka. Šošovky Stellest spomaľujú progresiu myopie v priemere o 67% v porovnaní s obyčajnými jednoohniskovými šošovkami pri ich nosení aspoň 12 hodín denne.

Stellest
Stellest

2.okuliarové šošovky MiYOSMART od spoločnosti HOYA , ktorá využíva technológiu D.I.M.S , kde sa pomocou množstva defokusačných mikro-šošoviek kombinujú ostré a rozostrené zóny , čo vlastne spomaľuje nárast myopie a narastanie axiálnej dĺžky oka u dieťaťa, pričom dieťa cez takéto šošovky vidí komfortne. Klinické štúdie preukázali, že technológia D.I.M.S. spomalí nárast axiálnej dĺžky oka o 60%.

MyioSocial
MyioSocial

Rada na záver

Ak sa u vášho dieťaťa zistila myopia ( krátkozrakosť) , informujte sa včas u svojho detského oftalmológa o spôsobe liečby myopie , najväčší nárast dioptrií prebieha medzi 6 – 10 rokom života a čím skôr sa začne s liečbou , tým sú väčšie šance zabrániť vysokým dioptriám a patologickým ochoreniam očí.