Ako prebieha vyšetrenie na kontaktné šošovky?

1.Pohovor

Zistíme vaše problémy a potreby pre správne fungovanie zraku, vysvetlíme postup pri ďalšom vyšetrení.

2.Objektívne vyšetrenie

Nasleduje prístrojové meranie parametrov oka, vďaka ktorému získame podklady pre optimálnu dioptrickú korekciu zraku.

3.Subjektívne vyšetrenie

Namerané prístrojové hodnoty vyskúšame v skúšobnom ráme a postupujeme v súlade s princípmi optometrie, aby sme docielili čo najoptimálnejšiu korekciu.

4.Konzultácia

Zhodnotenie vyšetrenia, diagnózy, vysvetlenie problémov a možných riešení, výber vhodnej optickej pomôcky.

5.Riešenie

Vyhotovenie korekčných okuliarov presne na mieru podľa vašich požiadaviek, zaškolenie a návody ako sa starať o Vaše nové okuliare.

Vyšetrenie zraku (refrakciu) absolvujete pod vedením skúseného kvalifikovaného optometristu, trvá približne 20 minút. Štandardná cena vyšetrenia je 15 €, avšak pri kúpe kompletných okuliarov máte vyšetrenie zdarma.

Garantom profesionality a odbornosti v Modernej optike je
Alexandra Kuciaková